Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.hiu.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985963
Sídlo Prosecká 809/76, Praha 9, 190 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti HÚ je vědecký výzkum českých a obecných dějin. Svou činností HÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Bajkalská 656/4, Praha 10, 100 00
Ředitelé
 • prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Paculova 1114/10, Praha 9, 198 00
 • prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Bajkalská 656/4, Praha 10 - Vršovice, 100 00
 • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Společná 2193/7, Praha 8, 182 00
 • prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Paculova 1114/10, Praha 9, 198 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina Historického ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2022 Jmenování ředitele HÚ prof. PhDr. Martina Holého, Ph.D., ze dne 08.04.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2022 Podpisový vzor prof. PhDr. Martina Holého, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 5. 2017 Výroční zpráva 2016 Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
16. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
3. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
6. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
7. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu