Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.lib.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985971
Sídlo Národní 1009/3, Praha 1, 115 22, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti Knihovny AV ČR, v. v. i. (dále jen "KNAV") je výzkum v oblasti vědeckých informací a knihovědy a poskytování služeb specializované knihovny podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Svou činností KNAV přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Ve vztahu k uživatelům působí KNAV jako univerzální vědecká knihovna, která svými fondy účelně doplňuje sbírky odborných knihoven jednotlivých pracovišť AV ČR a spravuje Záložní knižní fond AV ČR. KNAV pro uživatele získává, zpracovává a zpřístupňuje vědeckou literaturu v klasické i elektronické formě a zajišťuje pro ně i další služby, zejména evidenci výsledků výzkumu a vývoje a předávání údajů do informačního systému výzkumu a vývoje (RIV), rešerše, mezinárodní výpůjčky, tisk, kopírování,digitalizaci, zpracovávání hromadných dat a expertní činnost pro uchovávání dat a ošetřování knižních fondů. Pracovištím AV ČR poskytuje poradenskou a konzultační pomoc a je střediskem pro výuku a zvyšování odborné kvalifikace knihovnických a informačních pracovníků AV ČR. KNAV realizuje základní výzkum v oblasti dějin českého knihtisku a knihoven a zpracovává národní retrospektivní bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků 16. až 18. století. KNAV vydává odborné publikace a časopisy, bibliografie a analytické soupisy starých tisků. KNAV je odborným pracovištěm pro oblast bibliometrie, zajišťuje informační podporu při hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a rozvíjí informační infrastrukturu a informační systémy pro zpřístupňování, efektivní využívání a dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů a dat. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, pořádá odborná setkání, konference, semináře a workshopy a provádí popularizaci a propagaci vědy. Jako infrastrukturu výzkumu zajišťuje podle možností ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti KNAV jsou vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin, kopírovací práce, zpracování dat, služby databank a správa sítí. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 15 % pracovní kapacity KNAV.
Osoby pověřené řízením
 • PhDr. Ivana Kadlecová (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Dukelských Hrdinů 967/10, Praha 7, 170 00
 • Ing. Magdaléna Vecková (den udělení pověření 01.06.2017, do 31.07.2017)
  Postřekovská 774, Praha 5, 155 00
Ředitelé
 • Ing. Magdaléna Vecková (jmenování s účinností od 01.08.2017)
  Postřekovská 774, Praha 5, 155 00
 • Ing. Martin Lhoták (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Pod Vrchem 2791, Mělník, 276 01
 • Ing. Martin Lhoták (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Pod Vrchem 2791, Mělník, 276 01

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina Knihovny AV ČR, v. v. i., ze dne 28. 6. 2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 12. 2007 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině KNAV ze dne 5. 10. 2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2016 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině KNAV ze dne 10. 5. 2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Úplné znění zřizovací listiny KNAV ze dne 14. 7. 2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 8. 2017 Jmenovací dekret ředitelky KNAV Ing. Magdalény Veckové ze dne 19. 7. 2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 8. 2017 Podpisový vzor ředitelky KNAV Ing. Magdalény Veckové ze dne 1. 8. 2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Knihovny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Knihovny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Knihovny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Knihovny AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
10. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Knihovny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Knihovny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Knihovny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Knihovny AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
21. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Knihovny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Knihovny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Knihovny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Knihovny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu