Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ei.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985998
Sídlo Politických vězňů 936/7, Praha 1, 110 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti NHÚ je vědecký výzkum v oblasti ekonomických teorií, jak normativních, tak pozitivních, na makroúrovni i mikroúrovni. Svou činností NHÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. Pořádá pro studenty přednáškové kurzy, cvičení a praktika. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmět další činnosti není. Předmětem jiné činnosti NHÚ je poradenská a konzultační činnost a zpracování odborných studií a posudků v oborech vědecké činnosti pracoviště; pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti; pronájem počítačové, projekční a zvukové techniky; poskytování software a s tím související činnosti; překladatelské a tlumočnické služby; služby administrativně-organizační povahy a služby v oblasti reklamní činnosti, marketingu a mediálního zastoupení. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnut 20 % pracovní kapacity NHÚ.
Osoby pověřené řízením
 • doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (den udělení pověření 30.05.2006, do 14.06.2007)
  Ke Škole 1398/1, Praha 4, 149 00
 • Mgr. Sergey Slobodyan, Ph.D. (den udělení pověření 01.01.2019, do 08.10.2019)
  Na Folimance 2120/9, Praha 2, 120 00
Ředitelé
 • doc. Sergey Slobodyan, Ph.D. (jmenování s účinností od 09.10.2019)
  Na Folimance 2120/9, Praha 2, 120 00
 • doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (jmenování s účinností od 15.06.2007 do 31.12.2008)
  Ke Škole 1398/1, Praha 4 - Chodov,
 • doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph. D. (jmenování s účinností od 01.01.2009 do 31.12.2013)
  Pod Řivnáčem 1118, Roztoky , 252 63
 • doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. (jmenování s účinností od 01.01.2014 do 31.12.2018)
  Velehradská 1911/4, Praha 3, 130 00

Listiny uložené ve sbírce listin

10. 7. 2008 Zřizovací listina Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
6. 11. 2019 Jmenování ředitele NHÚ doc. Sergeye Slobodyana, Ph.D., ze dne 09.10.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
6. 11. 2019 Podpisový vzor doc. Sergeye Slobodyana, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 4. 2022 Výroční zpráva 2021 Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 5. 2021 Výroční zpráva 2020 Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 5. 2020 Výroční zpráva 2019 Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu