Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ipm.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 68081723
Sídlo Žižkova 513/22, Brno, 616 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚFM je vědecký výzkum v oblasti fyziky materiálů a dalších materiálových věd se zaměřením na kovové i nekovové materiály, zejména výzkum fyzikálních vlastností pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy. Svou činností ÚFM přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚFM jsou výroba, obchod a služby v oborech vědecké činnosti pracoviště, a to testování, měření, analýzy a kontroly; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti; vytváření a poskytování software; příprava a vypracování technických návrhů; vývoj a výroba materiálů, struktur, strojů, přístrojů, zařízení a postupů; opravy speciálních strojů, přístrojů a zařízení; obrábění, tváření a povrchové úpravy, tepelné zpracování, spojování a další zpracování materiálů a dále výroba elektrické energie. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚFM.
Osoby pověřené řízením
 • doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Fišova 411/15, Brno, 602 00
Ředitelé
 • prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Čejkovická 4081/5, Brno, 628 00
 • doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Fišova 411/15, Brno - Sever, Černá pole, 602 00
 • prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Tyršova 1179/11, Šlapanice, 664 51
 • prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Tyršova 1179/11, Šlapanice, 664 51

Listiny uložené ve sbírce listin

24. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 1. 2024 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚFM ze dne 15.11.2023 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 1. 2024 Úplné znění zřizovací listiny ÚFM ve znění dodatku č. 1 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Jmenování ředitele ÚFM prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., ze dne 31.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Podpisový vzor prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
20. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
23. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
15. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
3. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
23. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
14. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
17. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
16. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
19. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
5. 6. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
3. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu