Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Webové stránky http://www.arub.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 68081758
Sídlo Čechyňská 363/19, Brno, 602 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ARÚB je vědecký výzkum v oblasti dějin na území Moravy a Slezska, převážně na základě archeologických pramenů, získávaných soustavnými i záchrannými výzkumy a konzervace a rekonstrukce archeologických nálezů. Svou činností ARÚB přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • doc. PhDr.Pavel Kouřil, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Antonína Sovy 1212/18, Opava, 747 05
Ředitelé
 • Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Stránského 14a, Brno, 612 00
 • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Antonína Sovy 1212/18, Opava, 74705
 • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Antonína Sovy 1212/18, Opava, 747 05
 • PhDr. Lumír Poláček, CSc., (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Musorgského 332/1, Brno, 623 00

Listiny uložené ve sbírce listin

26. 6. 2008 Zřizovací listina Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ARÚB ze dne 27.09.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ARÚB ze dne 01.09.2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 11. 2022 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ARÚB ze dne 12.10.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 11. 2022 Úplné znění zřizovací listiny ARÚB ve znění dodatku č. 3 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2022 Jmenování ředitele ARÚB Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D., ze dne 30.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2022 Podpisový vzor Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 8. 2020 Výroční zpráva 2019 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Prohlížení dokumentu
23. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Prohlížení dokumentu
7. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Prohlížení dokumentu
26. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Prohlížení dokumentu