Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ivb.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68081766
Sídlo Květná 170/8, Brno, 603 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚBO je všestranný vědecký výzkum volně žijících obratlovců v oborech ichtyologie, herpetologie, ornitologie, mammalogie a medicínské zoologie, pro získání originálních poznatků o jejich vztazích k prostředí a ke zdraví člověka a hospodářských zvířat a pro vypracování metod udržitelného využívání produkce populací a ochrany ohrožených druhů. Svou činností ÚBO přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům a chovu experimentálních zvířat. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚBO je poskytování expertních stanovisek a posudků a řešení projektů výzkumu a vývoje v oborech vědecké činnosti pracoviště. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnut 15 % pracovní kapacity ÚBO.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Marcel Honza, Dr. (den udělení pověření 01.04.2009, do 14.06.2009)
  Veverské Knínice 297, Ostrovačice, 664 81
Ředitelé
 • doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (jmenování s účinností od 15.06.2019)
  Polní 1007, Modřice, 664 42
 • prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (jmenování s účinností od 15.06.2007 do 31.03.2009)
  Štouračova 912/19, Brno - Bystrc,
 • doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (jmenování s účinností od 15.06.2009 do 14.06.2014)
  Veverské Knínice 297, Ostrovačice, 664 81
 • doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (jmenování s účinností od 15.06.2014 do 14.06.2019)
  Veverské Knínice 297, Ostrovačice, 664 81

Listiny uložené ve sbírce listin

23. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 9. 2009 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚBO ze dne 10.08.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 10. 2009 Úplné znění zřizovací listiny ÚBO ze dne 08.10.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2019 Jmenovací dekret ředitele ÚBO doc. Mgr. Jana Zukala, Dr., MBA, ze dne 10.06.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2019 Podpisový vzor ředitele ÚBO doc. Mgr. Jana Zukala, Dr., MBA Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 5. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
22. 5. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
18. 5. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 5. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
20. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
17. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu