Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ugn.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 68145535
Sídlo Studentská 1768, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚGN je vědecký výzkum materiálů zemské kůry, v ní probíhajících procesů, indukovaných zejména antropogenní činností, a účinků těchto procesů na životní prostředí. V rámci výzkumu jsou rozvíjeny podpůrné disciplíny, zejména aplikovaná matematika a fyzika, chemie, environmentální a sociální geografie. Svou činností ÚGN přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Evžena Rošického 1072/2, Ostrava-Svinov, 721 00
Ředitelé
 • Ing. Josef Foldyna, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Podlesí 496, Valašské Meziříčí, 757 01
 • prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Evžena Rošického 1072/2, Ostrava - Svinov,
 • prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Evžena Rošického 1072/2, Ostrava - Svinov, 721 00
 • Ing. Josef Foldyna, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Podlesí 496, Valašské Meziříčí, 757 01

Listiny uložené ve sbírce listin

24. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2019 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚGN ze dne 06.06.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 7. 2019 Úplné znění zřizovací listiny ÚGN ze dne 28.06.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Jmenování ředitele ÚGN Ing. Josefa Foldyny, CSc., ze dne 09.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 6. 2017 Podpisový vzor ředitele ÚGN Ing. Josefa Foldyny, CSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
9. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
10. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
28. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 6. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 5. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu