Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Orientální ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.orient.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 68378009
Sídlo Pod Vodárenskou věží 1143/4, Praha 8, 182 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti OÚ je vědecký výzkum v oblasti orientalistiky zaměřený zejména na dějiny národů Asie a Afriky, jakož i na jejich nábožensko-filozofické systémy, kulturu, jazyky a literaturu v období od starověku do současnosti. Svou činností OÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti OÚ je výuka orientálních jazyků v rozsahu, který nepřesáhne 15 % pracovní kapacity OÚ. Podmínky jiné činnosti určují příslušné podnikatelské oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.
Osoby pověřené řízením
 • PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Pod Jalovým Dvorem 779/11, Praha 4, 142 00
 • Ing. Jaroslav Heřmánek, CSc. (den udělení pověření 01.06.2012, do 31.01.2013)
  Patočkova 1634/59, Praha 6, 169 00
 • PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. (den udělení pověření 25.03.2021, do 30.09.2021)
  Bermanova 974/26, Praha 9 - Čakovice, 196 00
Ředitelé
 • Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.10.2021)
  Hlavná 37/5, Lazany, 972 11
 • PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Pod Jalovým dvorem 779/11, Praha 4 - Krč, 142 00
 • Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.02.2013 do 31.01.2018)
  Magistrů 921/9, Praha 4, 140 00
 • Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.02.2018 do 24.03.2021)
  Magistrů 921/9, Praha 4, 140 00

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 10. 2006 Zřizovací listina Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 3. 2018 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině OÚ ze dne 14.11.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 4. 2018 Úplné znění zřizovací listiny OÚ ze dne 14.11.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 10. 2021 Jmenování ředitelky OÚ Mgr. Táni Dluhošové, Ph.D., ze dne 29.09.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 10. 2021 Podpisový vzor Mgr. Táni Dluhošové, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2023 Výroční zpráva 2022 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
18. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
8. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
7. 6. 2018 Výroční zpráva 2017 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
19. 8. 2015 Výroční zpráva 2014 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
3. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
18. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
20. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
7. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu