Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.slu.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68378017
Sídlo Valentinská 91/1, Praha 1, 110 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti SLÚ je vědecký výzkum v oblasti paleoslovenistiky a byzantologie, gramatický a lexikální výzkum současných slovanských jazyků, výzkum v oblasti dějin a teorie slovanských literatur založený na zpracování systematické slavistické bibliografie a výzkum v oblasti dějin slavistiky, včetně výzkumu činnosti ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice. Svou činností SLÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti SLÚ je poskytování služeb v oborech výzkumné činnosti pracoviště a využití jeho majetku. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity SLÚ.
Osoby pověřené řízením
 • PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Na Strži 1197/53, Praha 4, 140 00
Ředitelé
 • Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.05.2022)
  Tasovská 365/4, Praha 5 - Zličín, 155 21
 • PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 30.04.2012)
  Sídliště Nádražní 1156, Slavkov u Brna, 684 01
 • doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 30.04.2017)
  Sídliště Nádražní 1156, Slavkov u Brna, 684 01
 • Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.05.2017 do 30.04.2022)
  Tasovská 365/4, Praha 5 - Zličín, 155 21

Listiny uložené ve sbírce listin

31. 7. 2008 Zřizovací listina Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
28. 7. 2021 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině SLÚ ze dne 15.06.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 8. 2021 Úplné znění zřizovací listiny SLÚ ve znění dodatku č. 2 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 5. 2022 Jmenování ředitele SLÚ Mgr. Václava Čermáka, Ph.D., ze dne 11.04.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 5. 2017 Podpisový vzor ředitele SLÚ Mgr. Václava Čermáka, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 8. 2020 Výroční zpráva 2019 Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu