Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.udu.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 68378033
Sídlo Husova 352/4, Praha 1, 110 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚDU je vědecký výzkum v oborech dějin a teorie výtvarného umění, architektury, historického urbanismu, památkové péče, výtvarné kritiky a estetiky a muzikologie. Svou činností ÚDU přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), shromažďuje a zpracovává dokumentaci děl výtvarného umění a hudby, poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. V oborech své vědecké činnosti připravuje a pořádá výstavy. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • doc. PhDr.Lubomír Konečný (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Ovenecká 348/36, Praha 7, 170 00
Ředitelé
 • doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.03.2022)
  Nad Zavážkou 1246/3, Praha 4, 143 00
 • prof. PhDr. Lubomír Konečný (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 30.04.2012)
  Ovenecká 1022/15, Praha 7, 170 00
 • prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 28.02.2017)
  Čáslavská 1749/6, Praha 3, 130 00
 • doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.03.2017 do 28.02.2022)
  Nad Zavážkou 1246/3, Praha 4, 143 00

Listiny uložené ve sbírce listin

23. 10. 2006 Zřizovací listina ÚDU ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 1. 2008 Příloha č. 1 ke zřizovací listině ÚDU ze dne 07.12.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 1. 2008 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚDU ze dne 07.12.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 1. 2019 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚDU ze dne 05.12.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 1. 2019 Úplné znění ZL ÚDU ze dne 11.01.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 3. 2022 Jmenování ředitele ÚDU doc. PhDr. Tomáše Wintera, Ph.D., ze dne 22.02.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 3. 2017 Podpisový vzor ředitele ÚDU doc. PhDr. Tomáše Wintera, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
21. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 8. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu