Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.iem.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 68378041
Sídlo Vídeňská 1083, Praha 4, 142 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚEM je vědecký výzkum v biomedicíně, zejména v oblasti buněčné a vývojové biologie a patologie, genetické toxikologie a nanotoxikologie, nádorových onemocnění, biochemie, neurověd, kmenových buněk, tkáňových náhrad, nanomedicíny a dále vývoj a ověřování analytických, diagnostických a terapeutických metod, založených na výsledcích základního výzkumu. ÚEM dále rozvíjí výzkum v oblasti farmakologie, zejména imunofarmakologie a neuropsychofarmakologie. Svou činností ÚEM přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti, k inovaci léčebných prostředků a léků a k využívání vědeckých výsledků v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké a odborné publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. ÚEM pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu výzkumu, včetně chovu experimentálních zvířat. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami, zejména lékařskými fakultami, resortními ústavy Ministerstva zdravotnictví a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚEM jsou služby, výroba a prodej v oblasti biologie, chemie a lékařských věd, zejména v oblastech nanovláken a nanočástic, hydrogelů a umělých nosičů buněk, kmenových buněk a přípravků obsahujících kmenové buňky, chrupavčitých implantátů, specifických kultivačních médií a podpůrných léčebných přípravků, analýzy bioaktivních molekul a biologických vzorků včetně buněk a tkání, výroba a testování měřicích, diagnostických a terapeutických přístrojů, a dále poskytování ubytovacích služeb a pronájem nemovitých a movitých věcí. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚEM.
Osoby pověřené řízením
 • prof. MUDr. Eva Syková,DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Na okraji 448/42a, Praha 6, 162 00
 • Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (den udělení pověření 03.06.2016, do 01.11.2016)
  Trnkova 1768, Praha 4, 142 00
Ředitelé
 • Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (jmenování s účinností od 02.11.2021)
  Trnková 1768/8, Praha 4, 140 00
 • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Na okraji 448/42a, Praha 6 - Veleslavín, 162 00
 • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 02.06.2016)
  Na okraji 448/42a, Praha 6 - Veleslavín, 162 00
 • Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (jmenování s účinností od 02.11.2016 do 01.11.2021)
  Trnková 1768, Praha 4, 140 00

Listiny uložené ve sbírce listin

23. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 1. 2008 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚEM ze dne 14.11.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 3. 2018 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚEM ze dne 03.01.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 5. 2019 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ÚEM ze dne 29.03.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Úplné znění ZL ÚEM ze dne 23.05.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 11. 2021 Jmenování ředitelky ÚEM Ing. Miroslavy Anděrové, CSc., ze dne 25.10.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 12. 2016 Podpisový vzor ředitelky ÚEM Ing. Miroslavy Anděrové, CSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 8. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 8. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 8. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
6. 8. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu