Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.img.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 68378050
Sídlo Vídeňská 1083, Praha 4, 142 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚMG je vědecký výzkum v oblasti molekulárních základů závažných onemocnění (například nádorová onemocnění, AIDS), biologie normální a zhoubně transformované buňky a imunitních dějů, zúčastněných na obraně organismu, výzkum vybraných retrovirů, onkogenů, povrchových buněčných receptorů, cytoskeletu a cytoplasmatických a jaderných struktur. Předmětem výzkumu jsou dále procesy regulace genové exprese a přenosu signálu v buňce, jakož i molekulární mechanismy fertilizace. Svou činností ÚMG přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚMG je poradenská a konzultační činnost a zpracování odborných studií a posudků v oborech vědecké činnosti pracoviště, pronájem nemovitých a movitých věcí, poskytování analýz produkce různých typů biomolekul (DNA, RNA, bílkovin a metabolitů) v buňkách, tkáních a tělních tekutinách, chov a produkce pokusných zvířat, příprava geneticky modifikovaných organismů, produkce protilátek, rekombinantních bílkovin a konstruktů DNA, poskytování mikroskopických analýz buněčných a tkáňových preparátů, analýza a třídění buněk pomocí cytometrických technik a komplexní testování biologické aktivity chemických sloučenin a makromolekul. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění, zákon o veřejných výzkumných institucích a u činností s pokusnými zvířaty dále zákon na ochranu zvířat proti týrání a oprávnění udělená příslušným orgánem státní správy. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚMG.
Osoby pověřené řízením
 • prof. RNDr.Václav Hořejší, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Na Kocínce 1738/4, Praha 6, 160 00
Ředitelé
 • RNDr. Petr Dráber, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2022)
  Mechová 515, Jesenice - Horní Jirčany, 252 42
 • prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 30.04.2012)
  Na Kocínce 1738/4, Praha 6 - Dejvice,
 • prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 30.04.2017)
  Na Kocínce 1738/4, Praha 6 - Dejvice, 160 00
 • RNDr. Petr Dráber, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2017 do 30.04.2022)
  Mechová 515, Jesenice - Horní Jirčany, 252 42

Listiny uložené ve sbírce listin

27. 10. 2006 Zřizovací listina ÚMG ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 1. 2008 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚMG ze dne 14.11.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2009 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚMG ze dne 09.04.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 4. 2011 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ÚMG ze dne 28.03.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 6. 2016 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ÚMG ze dne 15.03.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 1. 2019 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ÚMG ze dne 28.06.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 1. 2019 Úplné znění zřizovací listiny ÚMG ze dne 11.01.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 5. 2022 Jmenování ředitele ÚMG RNDr. Petra Drábera, DrSc., ze dne 08.04.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 5. 2017 Podpisový vzor ředitele ÚMG RNDr. Petra Drábera, DrSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
7. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu