Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ucl.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68378068
Sídlo Na Florenci 1420/3, Praha 1, 110 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚČL je vědecký výzkum v oblasti teorie a dějin české literatury. Svou činností ÚČL přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • doc. PhDr.Pavel Janoušek, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Újezd 452/42, Praha 1, 118 00
Ředitelé
 • PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.07.2020)
  Jeseniova 1908/149, Praha 3, 130 00
 • Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.07.2010 do 30.06.2015)
  Na Svěcence 1608/9, Praha 9, 193 00
 • Ing. Pavel Janáček, Ph.D (jmenování s účinností od 01.07.2015 do 30.06.2020)
  Na Svěcence 1608/9, Praha 9, 193 00

Listiny uložené ve sbírce listin

23. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2020 Jmenování ředitele ÚČL PhDr. Petra Šámala, Ph.D., ze dne 29.06.2020 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2020 Podpisový vzor ředitele ÚČL PhDr. Petra Šámala, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 7. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
28. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu