Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://eu.avcr.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68378076
Sídlo Na Florenci 1420/3, Praha 1, 110 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti EÚ je vědecký výzkum v oblasti etnologie a v oborech bezprostředně příbuzných (zejména etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie, etnomuzikologie apod.). Svou činností EÚ přispívá ke zvyšování obecné úrovně vzdělanosti, ke zkvalitnění specifického etnologického výzkumu a jeho využití ve vědecké a společenské praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace, základní oborová periodika a elektronická média. Pořizuje terénní zvukové záznamy, studiové snímky a fotografickou dokumentaci. EÚ provádí konzultační a poradenskou činnost a zpracovává vědecké posudky, stanoviska a doporučení v základních oblastech etnologického výzkumu. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. Rozvíjí mezinárodní vědeckou spolupráci, včetně organizování společného výzkumu, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. EÚ pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • doc. PhDr.Lubomír Tyllner, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Pod Nemocnicí 2014/4, Tábor, 390 01
 • doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc., (den udělení pověření 01.06.2017, do 30.04.2018)
  Na Rovni 8, Praha 6, 162 00
Ředitelé
 • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.05.2018)
  Názovská 12, Praha 10 - Strašnice, 100 00
 • PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Svatovítská 543/5, Praha 6, 160 00
 • PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Svatovítská 543/5, Praha 6, 160 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina EÚ ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 2. 2008 Příloha č. 1 zřizovací listiny EÚ ze dne 07.01.2008 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 2. 2008 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině EÚ ze dne 07.01.2008 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 1. 2019 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině EÚ ze dne 05.12.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 1. 2019 Úplné znění ZL EÚ ze dne 11.01.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 5. 2018 Jmenovací dekret ředitele EÚ PhDr. Jiřího Woitsche, Ph.D., ze dne 16.04.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 5. 2018 Podpisový vzor ředitele EÚ PhDr. Jiřího Woitsche, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
22. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
17. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu