Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ujc.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 68378092
Sídlo Letenská 123/4, Praha 1, 118 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚJČ je vědecký výzkum v oblasti českého národního jazyka, jeho současného stavu a historického vývoje a jeho vztahu k jiným jazykům, zejména pokud jde o slovní zásobu, mluvnickou stavbu, slohovou diferenciaci a výstavbu textů, a dále v oblasti obecné jazykovědy a didaktiky jazyků včetně interdisciplinárních přesahů. Svou činností ÚJČ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení, provádí konzultační a poradenskou činnost a poskytuje služby jazykové poradny a ústavní knihovny. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně specializované jazykové přípravy pracovníků pracovišť Akademie věd České republiky a pracovníků Akademie věd České republiky v českém jazyce i cizích jazycích se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace, ověřování jazykových znalostí těchto pracovníků a organizace jazykových zkoušek pro tyto pracovníky. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚJČ je výuka českého jazyka i cizích jazyků, ověřování jazykových znalostí a organizace jazykových zkoušek, pokud nejde o zajišťování infrastruktury výzkumu podle odst. 2. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚJČ.
Osoby pověřené řízením
 • doc. RNDr. Karel Oliva,Ph.D. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Na Výšince 219/6, Praha 5, 150 00
 • doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (den udělení pověření 18.12.2009, do 30.09.2011)
  Na Výšince 219/6, Praha 5, 150 00
Ředitelé
 • PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.10.2021)
  Mohylová 1013/19, Plzeň, 312 00
 • doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 17.12.2009)
  Na Výšince 219/6, Praha 5 - Radotín,
 • doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (jmenování s účinností od 01.10.2011 do 30.09.2016)
  Na Výšince 219/6, Praha 5 - Radotín, 153 00
 • PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.10.2016 do 30.09.2021)
  Mohylová 1013/19, Plzeň, 312 00

Listiny uložené ve sbírce listin

25. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 10. 2019 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚJČ ze dne 19.09.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 11. 2019 Úplné znění zřizovací listiny ÚJČ ve znění dodatku č. 1 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 10. 2021 Jmenování ředitele ÚJČ PhDr. Martina Proška, Ph.D., ze dne 29.09.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 11. 2016 Podpisový vzor ředitele ÚJČ PhDr. Martina Proška, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 5. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
26. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
26. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
20. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
19. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu