Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.usd.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68378114
Sídlo Vlašská 355/9, Praha 1, 118 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚSD je vědecký výzkum v oblasti soudobých dějin a dějin vědy. Svou činností ÚSD přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • PhDr. Oldřich Tůma (den udělení pověření 30.05.2006, do 14.06.2007)
  Wichterlova 2311/4, Praha 8, 182 00
Ředitelé
 • prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (jmenování s účinností od 15.06.2022)
  Černokostelecká 14, Praha 10, 100 00
 • PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (jmenování s účinností od 15.06.2007 do 14.06.2012)
  Wichterlova 2311/4, Praha 8 - Libeň, 180 00
 • PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (jmenování s účinností od 15.06.2012 do 14.06.2017)
  Větrušická 1808/1, Praha 8, 182 00
 • prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (jmenování s účinností od 15.06.2017 do 14.06.2022)
  Černokostelecká 14, Praha 10, 100 00

Listiny uložené ve sbírce listin

30. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 11. 2010 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚSD ze dne 08.10.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 3. 2018 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚSD ze dne 14.11.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 4. 2018 Úplné znění zřizovací listiny ÚSD ze dne 14.11.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Jmenování ředitele ÚSD prof. PaedDr. et Mgr. Miroslava Vaňka, Ph.D., ze dne 09.06.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2017 Podpisový vzor ředitele ÚSD prof. PaedDr. et Mgr. Miroslava Vaňka, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 7. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 4. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu