Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.fzu.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 68378271
Sídlo Na Slovance 1999/2, Praha 8, 182 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti FZÚ je vědecký výzkum v oblasti fyziky, zejména fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, plazmatu a optiky, a to včetně smluvního výzkumu. Svou činností FZÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně zpřístupňování svých zařízení subjektům aplikační sféry a poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti FZÚ jsou výroba, obchod a služby v oborech vědecké činnosti pracoviště, a to testování, měření, analýzy a kontroly; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti; vytváření a poskytování software; příprava a vypracování technických návrhů; vývoj materiálů, struktur, strojů, přístrojů, zařízení a postupů; opravy speciálních strojů, přístrojů a zařízení; obrábění, tváření, povrchové úpravy, tepelné zpracování, spojování a další zpracování materiálů. Předmětem jiné činnosti FZÚ je dále výroba elektřiny. Podmínky provádění jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 10 % pracovní kapacity FZÚ.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Chmelová 2816/13, Praha 10, 106 00
 • prof. Jan Řídký, DrSc. (den udělení pověření 25.03.2017, do 31.03.2017)
  Krohova 2217/65, Praha 6, 160 00
Ředitelé
 • RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.04.2022)
  Na vrchu 423/8, Praha 5, 155 00
 • doc.Jan Řídký, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Krohova 2217/65, Praha 6, 160 00
 • prof. Jan Řídký, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 24.03.2017)
  Krohova 2217/65, Praha 6, 160 00
 • RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.04.2017 do 31.03.2022)
  Na vrchu 423/8, Praha 5 - Řeporyje, 155 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 3. 2015 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině FZÚ ze dne 01.10.2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Úplné znění zřizovací listiny FZÚ ze dne 14.07.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 4. 2022 Jmenování ředitele FZÚ RNDr. Michaela Prouzy, Ph.D., ze dne 31.03.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 4. 2017 Podpisový vzor RNDr. Michaela Prouzy, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 7. 2023 Výroční zpráva 2022 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 6. 2010 Výroční zpráva 2009 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu