Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ufa.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68378289
Sídlo Boční II č. p. 1401, Praha 4, 141 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚFA je vědecký výzkum zemské atmosféry v celém jejím vertikálním rozsahu, jejích interakcí s ostatními geosférami a společností, výzkum magnetosféry a kosmického prostoru zaměřený na sluneční soustavu, monitorovací a speciální měření, jejich zpracovávání a předávání do celosvětových datových sítí a vývoj speciálních přístrojů. Svou činností ÚFA přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti ÚFA je expertní činnost a poskytování dat a odborných informací v oborech vědecké činnosti pracoviště pro organizační složky státu a jimi zřízené organizace, pro územní samosprávné celky a pro další veřejné instituce. Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem o veřejných výzkumných institucích. Předmětem jiné činnosti ÚFA jsou poradenská činnost, testování, měření, analýzy a kontroly v oborech vědecké činnosti pracoviště, vývoj a kusová výroba speciálních měřících přístrojů a práce s pracovními stroji a mechanismy. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah další a jiné činnosti nesmí dohromady přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚFA.
Osoby pověřené řízením
 • RNDr. Radan Huth, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Hausmannova 3001/13, Praha 4, 143 00
Ředitelé
 • doc. RNDr. Radan Huth, DrSc. (jmenování s účinností od 01.03.2021)
  Papírníkova 1007/2, Praha 4 - Kamýk, 142 00
 • RNDr. Radan Huth, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 28.02.2011)
  Hausmannova 3001/13, Praha 4 - Modřany,
 • doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. (jmenování s účinností od 01.03.2011 do 29.02.2016)
  Fejfarova 912/1, Praha 9, 198 00
 • doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. (jmenování s účinností od 01.03.2016 do 28.02.2021)
  Fejfarova 912/1, Praha 9, 198 00

Listiny uložené ve sbírce listin

23. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 10. 2018 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚFA ze dne 17.09.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 12. 2018 Úplné znění zřizovací listiny ÚFA ze dne 17.09.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 3. 2021 Jmenování ředitele ÚFA doc. RNDr. Radana Hutha, DrSc., ze dne 25.02.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 3. 2021 Podpisový vzor ředitele ÚFA doc. RNDr. Radana Hutha, DrSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
30. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
24. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
25. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 6. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 5. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
16. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
28. 5. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
23. 5. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
10. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu