Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.itam.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68378297
Sídlo Prosecká 809/76, Praha 9, 190 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚTAM je vědecký výzkum v oblasti mechaniky pevné fáze, orientovaný přednostně na mikromechaniku, biomechaniku pevných látek, dynamiku soustav a prostředí, nelineární mechaniku soustav, procesy porušování materiálů, mechaniku kompozitních materiálů, mechaniku partikulárních prostředí, počítačovou a numerickou mechaniku a experimentální metody v mechanice, a dále výzkum teorie konstrukcí, včetně metod jejich diagnostiky a zkoušení, analýzy poruch, ekonomického hodnocení staveb a interdisciplinárního studia materiálů, staveb a sídel, zejména v interakci s prostředím. Svou činností ÚTAM přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti ÚTAM je znalecká činnost podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a normalizační činnost objednaná Českým normalizačním institutem. Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem o veřejných výzkumných institucích. Rozsah další činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚTAM. Předmět jiné činnosti není.
Osoby pověřené řízením
 • doc. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  nám. Zachariáše z Hradce č.p.34, Telč, 588 56
Ředitelé
 • prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Pod Nouzovem 972/19, Praha 19, 197 00
 • prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  nám. Zachariáše z Hradce 34, Telč, 588 56
 • prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  nám. Zachariáše z Hradce 34, Telč, 588 56
 • doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Pod Nouzovem 972/19, Praha 19, 197 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina ÚTAM ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Jmenování ředitele ÚTAM prof. Ing. Stanislava Pospíšila, Ph.D., ze dne 09.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Podpisový vzor prof. Ing. Stanislava Pospíšila, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2017 Výroční zpráva 2015 Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu