Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.

Webové stránky http://www.sujchbo.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 70565813
Sídlo Kamenná 71, Milín, 262 31, Česká republika
Zřizovatel ČR Státní úřad pro jadernou bezpečnost, se sídlem Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Výzkumná činnost zaměřená na: - identifikaci a kvantifikaci radioaktivních, chemických a biologických látek, hodnocení jejich účinků na člověka a prostředí, vč. hodnocení a vývoje individuálních a kolektivních prostředků ochrany člověka před těmito látkami, dekontaminaci; - bezpečnostní výzkum v rámci boje proti terorismu, jakož i vážným průmyslovým haváriím.
Další a jiné činnosti Další činnost: - ve veřejném zájmu, na základě požadavků státních orgánů, organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků, provádění činností vycházejících z odborného zaměření činnosti a navazujících na hlavní činnost SÚJCHBO, v.v.i., s cílem poskytnout těmto orgánům a organizacím odborné podklady pro jejich rozhodovací činnost, odbornou pomoc při plnění jejich úkolů, vč. poskytnutí činnosti vzdělávací a výcvikové; - výše uvedenou další činnost SÚJCHBO, v. v. i., přednostně zabezpečuje pro zřizovatele při plnění jeho úkolů dle: zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon; zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní; zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní, příp. další legislativy a požadavků; - plnění úkolů vyplývajících z ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR; - vykonává znaleckou činnost a zpracovává znalecké posudky. Jiná činnost: - provádění akreditovaných i neakreditovaných zkoušek a expertiz/testování, měření, analýzy a kontroly/ navazujících na činnost hlavní a další; - pořádání odborných kurzů, školení i jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti; - činnost technických poradců v oblasti chemie, biologie, radioaktivity, ochrany člověka a mimořádných situací; - zprostředkování obchodu a služeb; - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; - vykonává znaleckou činnost a zpracovává znalecké posudky dle požadavků objednatelů – právnických i fyzických osob, v oborech, jimiž se SÚJCHBO, v. v. i., zabývá; - provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb., které se vztahuje na vysílání odborníků, na poskytování informací při školeních, přednáškách, seminářích i činnostech spojených s výzkumem a vývojem a na transfer při testování a zkouškách látek uvedených v seznamu vojenského materiálu ve skupině 7 (SVMe 7). Toto povolení neopravňuje dodavatele k prodeji, darování nebo následnému reexportu do zemí mimo Evropskou unii.
Osoby pověřené řízením
 • MUDr. Stanislav Brádka (den udělení pověření 27.06.2006, do 14.06.2007)
  Čechovského 111, Příbram, 262 01
 • Ing. Tomáš Dropa (den udělení pověření 15.06.2017, do 10.07.2017)
  Rožmitálská 377, Příbram VI, 261 01
Ředitelé
 • Ing. Tomáš Dropa, MBA (jmenování s účinností od 11.07.2022)
  Rožmitálská 377, Příbram VI, 261 01
 • MUDr. Stanislav Brádka (jmenování s účinností od 15.06.2007 do 14.06.2012)
  Čechovská 111, Příbram, 261 01
 • MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D. (jmenování s účinností od 15.06.2012 do 14.06.2017)
  Čechovská 111, Příbram 8, 261 01
 • Ing. Tomáš Dropa (jmenování s účinností od 11.07.2017 do 10.07.2022)
  Rožmitálská 377, Příbram VI, 261 01

Listiny uložené ve sbírce listin

25. 10. 2006 Zřizovací listina SÚJCHBO ze dne 27.06.2006 Prohlížení dokumentu
11. 1. 2007 Dodatek č. 1 ke ZL SÚJCHBO ze dne 21.12.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 2. 2013 Dodatek č. 2 ke ZL SÚJCHBO ze dne 14.01.2013 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 12. 2015 Dodatek č. 3 ke ZL SÚJCHBO ze dne 30.10.2015 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 6. 2016 Dodatek č. 4 ke ZL SÚJCHBO ze dne 16.05.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 11. 2016 Dodatek č. 5 ke ZL SÚJCHBO ze dne 27.10.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 4. 2018 Dodatek č. 6 ke ZL SÚJCHBO ze dne 19.02.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 1. 2019 Dodatek č. 7 ke ZL SÚJCHBO ze dne 14.12.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2019 Dodatek č. 8 ke ZL SÚJCHBO ze dne 22.05.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 10. 2019 Dodatek č. 9 ke ZL SÚJCHBO ze dne 16.08.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 10. 2019 Úplné znění ZL SÚJCHBO ve znění dodatku č. 9 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 10. 2022 Jmenování ředitele SÚJCHBO Ing. Tomáše Dropy, MBA, ze dne 08.06.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 10. 2022 Podpisový vzor Ing. Tomáše Dropy, MBA Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 SÚJCHBO Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 SÚJCHBO Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 5. 2020 Výroční zpráva 2019 SÚJCHBO Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 5. 2019 Výroční zpráva 2018 SÚJCHBO Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 4. 2018 Výroční zpráva 2017 SÚJCHBO Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 5. 2017 Výroční zpráva 2016 SÚJCHBO Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 SÚJCHBO Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 SÚJCHBO Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 SÚJCHBO Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 SÚJCHBO Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu