Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ibt.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 86652036
Sídlo Průmyslová 595, Vestec, 252 50, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2008
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., je vědecký výzkum v oblasti přípravy transgenních produkčních buněčných linií, zvířat a rostlin, molekulárních základů závažných zánětlivých, nádorových a infekčních onemocnění, biochemie a buněčné biologie reprodukce, biologie působení látek na buněčné funkce, biochemie proteinových interakcí, genetického, buněčného a proteinového inženýrství a buněčné imunologie. V této souvislosti je rozvíjen výzkum vazebných interakcí mezi proteiny, diagnostických principů založených na polymerázové řetězové reakci, interakcí cytokinů s receptory a T lymfocytárních odpovědí na vakcinaci. Předmětem výzkumu jsou dále postupy vedoucí k přípravě rekombinantních diagnostických a terapeutických proteinů. Svou činností Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti BTÚ jsou poradenská činnost, testování, měření, analýzy a kontroly v oborech vědecké činnosti pracoviště. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity BTÚ.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Petr Šebo, CSc. (den udělení pověření 19.12.2007, do 15.06.2008)
  V Lískách 1781, Praha 4, 142 00
 • doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. (den udělení pověření 14.07.2009, do 13.01.2010)
  Na Jezerce 15, Praha 4, 140 00
Ředitelé
 • prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc. (jmenování s účinností od 14.01.2020)
  U císařské cesty 164, Praha 10 - Benice, 103 00
 • Ing. Peter Šebo, CSc. (jmenování s účinností od 16.06.2008 do 13.07.2009)
  V Lískách 1781, Praha 4, 142 00
 • doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. (jmenování s účinností od 14.01.2010 do 13.01.2015)
  Na Jezerce 1047/15, Praha 4, 140 00
 • doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. (jmenování s účinností od 14.01.2015 do 13.01.2020)
  Na Jezerce 1047/15, Praha 4, 140 00

Listiny uložené ve sbírce listin

28. 12. 2007 Zřizovací listina Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 19.12.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 8. 2009 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině BTÚ ze dne 13.05.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 2. 2016 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině BTÚ ze dne 28.12.2015 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 10. 2016 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině BTÚ ze dne 21.09.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 11. 2016 Úplné znění zřizovací listiny BTÚ ve znění dodatku č. 3 ze dne 08.11.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 2. 2020 Jmenování ředitele BTÚ prof. Ing. Bohdana Schneidera, CSc., DSc., ze dne 14.01.2020 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 2. 2020 Podpisový vzor ředitele BTÚ prof. Ing. Bohdana Schneidera, CSc., DSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
25. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
12. 6. 2018 Výroční zpráva 2017 Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
2. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu