Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.

Webové stránky http://www.balneologie.eu/
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 86652061
Sídlo Prosek 174, Mšené-lázně, 411 19, Česká republika
Zřizovatel Obec Mšené-lázně, IČ:00264083
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 06.06.2011
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. (dále jen VÚB, v. v. i.) je základní i aplikovaný výzkum v oblastech balneomedicíny, balneoterapie, balneotechniky, balneoekonomiky, balneoinformatiky a v oborech souvisejících, uskutečňovaný v rámci regionu, ale i mimo něj. VÚB, v. v. i. dále zajišťuje zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v lázeňství a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti je: - Získávání, zpracování a rozšiřování vědeckých informací, - Vydávání vědeckých publikací, - Poradenská a popularizační činnost, - Pořádání domácích i mezinárodních konferencí a seminářů. Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů; prováděna je na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů. Předmět jiné činnosti: -Projektování a analýzy v oboru Standardů léčebné péče a v oboru informatiky ve zdravotnictví, -Odborné znalectví v oboru balneologie a přírodních léčivých zdrojů. Podmínky provádění jiné činnosti jsou stanoveny zákonem č. 341/2005 Sb. a zvláštními právními předpisy. Rozsah další a jiné činnosti nesmí dohromady přesáhnout 50% pracovní kapacity VÚB, v. v. i.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. František Och (den udělení pověření 01.05.2011, do 31.05.2012)
  Martiněves 51, Martiněves , 41119
Ředitelé
 • Ing. František Och (jmenování s účinností od 17.02.2022)
  Martiněves 51, Martiněves, 411 19
 • Ing. František Och (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.07.2012)
  Martiněves 51, Martiněves , 411 19
 • Ing. Václav Dvořák, MBA (jmenování s účinností od 01.08.2012 do 17.07.2014)
  Hájecká 342, Chýně, 25301
 • Ing. František Och (jmenování s účinností od 18.07.2014 do 17.07.2019)
  Martiněves 51, Mšené-lázně, 411 19

Listiny uložené ve sbírce listin

27. 6. 2011 Zřizovací listina Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 11. 2014 Dodatek ke zřizovací listině VÚB ze dne 09.10.2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 3. 2015 Úplné znění zřizovací listiny VÚB ze dne 26.02.2015 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 4. 2022 Jmenování ředitele VÚB Ing. Františka Ocha ze dne 17.02.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 4. 2022 Podpisový vzor Ing. Františka Ocha Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 3. 2019 Výroční zpráva 2018 Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 8. 2016 Výroční zpráva 2015 Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. Prohlížení dokumentu
5. 8. 2015 Výroční zpráva 2014 Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 8. 2014 Výroční zpráva 2013 Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu