Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.czechglobe.cz/cs/
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 86652079
Sídlo Bělidla 986/4a, Brno, 603 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2016
Předmět hlavní činnosti Nově vzniklý Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., vznikl rozdělením zaniklého Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (dále jen „CVGZ“), IČO: 67179843, se sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno. ÚVGZ je jednou ze dvou nástupnických institucí a přecházejí na něj majetek a závazky CVGZ, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů v rozsahu podle rozhodnutí o rozdělení CVGZ, vydaného Akademií věd ČR dne 16. prosince 2015 pod č.j. KAV-3701/MK/2015. K 1. lednu 2016 se zaměstnanci CVGZ uvedení v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny ÚVGZ, stávají zaměstnanci ÚVGZ. Druhou nástupnickou institucí je Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., IČO: 61388971, se sídlem Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 –Krč. PŘEDMĚTEM HLAVNÍ ČINNOSTI Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (dále jen „ÚVGZ“) je komplexní vědecký výzkum zaměřený na problematiku globální změny a jejích projevů v atmosféře, suchozemské biotě a lidské společnosti. Dále realizuje výzkum v základních oblastech struktury a interakce biologických systémů. K tomu ÚVGZ využívá nástrojů založených na interdisciplinárním přístupu a vyvíjí nové techniky a postupy. Svou činností ÚVGZ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚVGZ je výkon zeměměřičských činností, zprostředkování obchodu a služeb pro subjekty mimo Akademii věd České republiky a její pracoviště, nákup a prodej zboží, poskytování ubytovacích služeb, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků v oborech vědecké činnosti pracoviště, testování, měření, analýzy a kontroly v oborech vědecké činnosti pracoviště, poskytování fotografických služeb, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, poskytování kulturně-vzdělávacích služeb, pořádání kulturních produkcí, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20% pracovní kapacity ÚVGZ
Osoby pověřené řízením
  • prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.,dr.h.c. (den udělení pověření 01.01.2016, do 30.06.2016)
    K Babě 594/25, Brno, 621 00
Ředitelé
  • prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. (jmenování s účinností od 01.07.2021)
    Peršíkov č. ev. 6, Havlíčkova Borová, 582 63
  • prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c. (jmenování s účinností od 01.07.2016 do 30.06.2021)
    K Babě 594/25, Brno, 621 00

Listiny uložené ve sbírce listin

7. 1. 2016 Rozhodnutí AV ČR o rozdělení CVGZ ze dne 16.12.2015 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 12. 2015 Zřizovací listina Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., ze dne 16.12.2015 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 12. 2015 Příloha č. 1 ke zřizovací listině ÚVGZ ze dne 16.12.2015 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 10. 2017 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚVGZ ze dne 05.09.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 4. 2020 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚVGZ ze dne 12.03.2020 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 5. 2020 Úplné znění zřizovací listiny ÚVGZ ve znění dodatku č. 2 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2021 Jmenování ředitele ÚVGZ prof. RNDr. Ing. Michala V. Marka, DrSc., dr. h. c., ze dne 29.06.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2021 Podpisový vzor prof. RNDr. Ing. Michala V. Marka, DrSc., dr. h. c. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
14. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
15. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 6. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu